Reach på LinkedIn

Skrevet

af | 18. mar 2024

Nedenstående analyse tager udgangspunkt i performance målt på rækkevidde fra vores LinkedIn Algorithm Deep Dive, der har undersøgt en lang række danske profiler i slut 2023 og start 2024.

Inden du læser videre

Det er vigtigt for os at understrege, at rækkevidde har stor betydning for en succesfuld LinkedIn strategi.

Dog ser vi i mange tilfælde, at virksomheder får skyklapper på og kun kigger på reach.

Derfor kan nogle formater stadig være gode, hvis målet ikke nødvendigvis er rækkevidde alene. F.ek.s kan video give tillid, der giver den ene DM, der gav salget – trods lav reach på postet.

Hvilke formater performer godt i 2024?

Generelt ses det, at billedformater performer godt, når rækkevidde er målepunktet. I analysen ses det, at de to bedst performende formater var single image og multi image formatet.

Derudover ses det, at karussel/dokument opslag havde god rækkevidde. I størstedelen af de bedst performende var der enten en tydelig call to action eller appel til at trykke videre.

Hvilke formater performer dårligt i 2024?

Blandt de opslag, der i gennemsnit fik færrest visninger, var hhv. LinkedIn events, tekstopslag og post med udgående links.

Video har også en væsentlig lavere rækkevidde generelt. Dette skyldes med stor sandsynlighed, at video først tælles som visning, efter den er startet, hvor f.eks. billedepost har lettere ved at få en visning.

Genopslag VS originale opslag

Den nemme løsning for mange er ofte, at man på virksomhedens side laver et post, og så kan det ellers videredistribueres af virksomhedens forskellige medarbejdere. Dog krævede det ikke den store analyse – og det har du nok også selv oplevet – at se den minimale effekt af dette.

Her gav det ifølge dataene bedre mening at lave et nyt originalt opslag med tilsvarende indhold og slå det op på personprofilen. Her kan det opslag nemlig opnå 33% bedre reach end det oprindelige på denne type “repost”. Dog ses det også, at I nogle tilfælde slog virksomhedens post personens post, og derfor kan begge give mening.

Det er ofte svært at komme ud med helt nyt content hele tiden. Derfor kan det give mening at genbruge post med et par måneders mellemrum. Denne metode gav intet signifikant fald i reach, til trods for at opslaget var “genbrugt”.

Personer giver interaktion og rækkevidde

Hvis man ønsker mere rækkevidde og interaktion på sine opslag, tyder det på, at den personlige vinkel er at foretrække.

Det ses både på emner, hvor personlige emner var blandt størstedelen af profilernes bedst performende opslag og ved, at den største direkte forskel på performance var på genbrug fra tekstopslag til infographics billedepost med en person på. Her var forskellen hele 112%.

Hvornår skal du poste på LinkedIn?

Her er der to aspekter til dette spørgsmål: Tidspunkt og dag.

Med hensyn til tidspunkt på dagen var størstedelen af de analyserede post tidligere på dagen. Derfor kan der ikke stilles en klar teori her. Dog var der indikationer på, at når man postede senere på dagen, var perfomance dalende.

Derfor er vores anbefaling at poste tidligere på dagen. Især hvis man har indikationer på, at ens målgruppe er online her. Supplerende fungerer flere SoMe algoritmer bedst, hvis postet får længere levetid (7)

Hvis man lægger fokus på ugedage, så var nedenstående dage bedst performende. De få weekendpost, der blev fundet, performerede generelt dårligere end hverdagspost.

Hvilke dage skal du poste på LinkedIn?

Reach – Virksomhed- VS personlig profil

I en splittet på næsten identiske post fra en virksomhedsprofil og personprofil, ses det at i 80 procent af tilfældene vandt personprofilen på rækkevidde. Supplerende ses i gennemsnit ca. ⅓ ekstra reach på personprofil opslag. I et enkeltstående tilfælde med direkte genbrug af et virksomhedsopslag var der over 100% mere rækkevidde til den personlige profil.

Hvorfor giver LinkedIn ikke mere rækkevidde til virksomhedssider?

Vores bud er, at LinkedIn i højere grad ønsker, at virksomheder bruger deres annonceringsmuligheder til at få opmærksomhed på deres brand. Hvis man som virksomhed oplever stor organisk rækkevidde, er incitamentet for at bruge annoncekroner mindre. Supplerende styrker det platformens mission om at holde personlige netværk vigtigst.

Læs hele rapporten

https://leadyourway.dk/download-linkedin-algorithm-deep-dive-q1-2024/